gold_page


Цени за танцови класове

8 лв – Единично посещение за клас до 60 мин
12 лв – Единично посещение при продължителност на клас 90 мин
56 лв – Карта 8 посещения/35 дни (7 лв/клас)
7 лв – единично посещение за класовете по K-pop

*Цените не важат за СПОРТНИ ТАНЦИ – СЪСТЕЗАТЕЛИ и ОРИЕНТАЛСКИ ТАНЦИ
**Една карта може да се използва само за един танцов клас.

Цени за ЙОГА, ПИЛАТЕС и ОРИЕНТАЛСКИ ТАНЦИ

10 лв – Единично посещение
64 лв – Карта 8 посещения/30 дни (8 лв/клас)
75 лв – Карта 10 посещения/30 дни (7,5 лв/клас)

Цени за спортни класове без оборудване *

8 лв – Единично посещение
56 лв – Карта 8 посещения/35 дни ( 7 лв/клас)
65 лв. – Карта 10 посещения/35 дни (6,5 лв/клас)
70 лв – Карта 10 посещения/безсрочна (7 лв/клас)
120 лв – Карта 20 посещения/безсрочна (6 лв/клас)
*Цените не важат за класовете ЙОГА и ПИЛАТЕС

Цени за спортни класове с оборудване /Training/

9 лв – Единично посещение
60 лв – Карта 8 посещения/35 дни (7,5 лв/клас)
70 лв – Карта 10 посещения/35 дни (7 лв/клас)
75 лв. – Карта 10 посещения/безсрочна (7,5 лв/клас)
130 лв – Карта 20 посещения/безсрочна (6,5 лв/клас)


GOLD членски карти

Неограничени посещения във всички активни класове на Огледало за периода на валидност!

Всичко за GOLD картите на Огледало и Често Задавани Въпроси

GOLD карта на Огледало

78 лв – 1 месец
210 лв – 3 месеца
393 лв – 6 месеца
745 лв – 12 месеца
32 лв – 1 седмица
48 лв – 2 седмици

Семейни GOLD членски карти

136 лв (68 на човек/месец) за 2 души
182 лв (60,60 на човек/месец) за 3 души
225 лв (56,25 на човек/месец) за 4 души
247 лв (49,40 на човек/месец) за 5 души

 

1) GOLD членските карти са лични и поименни.
2) Те дават на притежателя им неограничен брой посещения във всички класове* на “Огледало” за периода на валидност.
3) Преди да закупите GOLD карта се уверете, че е подходящо да се включите в желаните танцови класове (поради различни нива).
4) Всички спортни или Пилатес и Йога класове ни потърсете, за да потвърдим свободни места и се включете веднага.

 

ВСИЧКО за GOLD картите на Огледало и ЧЗВ – Често Задавани Въпроси

Share