ПРОМЕНИ в график на АКТИВНИТЕ КЛАСОВЕ в “ОГЛЕДАЛО” 

 

 

НЯМА ПРОМЕНИ В АКТИВЕН ГРАФИК днес 29.01.24

 

Когато е налична промяна за кратък период в график на активните класове, се отразява в този списък предварително.
Проверете, ако сте отсъствали и виждате избрания клас в активния график

Share