Индивидуални уроци

Цените за уроци, ако не е упоменото друго са с продължителност:
1 учебен час – 45мин. за 1 или 2 души

1 час – 55лв.
10 часа – 500лв.
10+ часа – обадете се

 

Изготвяне на сватбен танц

Според нужното време за двойката пакет 4 или 10 часа

 

Полуиндивидуални уроци – малки частни групи 3 до 5 души

1час – 95лв.час (продължителност 55мин.)
8часа – 650лв.

Share