Индивидуални уроци

 • 1 час*

  лв. 35
 • 4 часа*

  лв. 128
 • 10 часа*

  лв. 300
 • 25 часа*

  лв. 625

*1 учебен час = 45 минути

Възможно е ползване еднократно или на пакети от 4, 10, 25 или повече часове.
Може да бъде посещаван от 1 или двама души

Изготвяне на сватбен танц

 • 10 часа*

  лв. 300

 

Полуиндивидуални уроци /от 3 до 5 души/

 • 1 час**

  лв. 48

**1 учебен час = 45 минути

Share