gold_page


Цени за танцови класове

7 лв. – Единично посещение при продължителност на класа 55 мин
10 лв. – Единично посещение при продължителност на класа 90 мин
14 лв. – Единично посещение при продължителност на класа 120 мин
48 лв. – Карта 8 посещения/35 дни***

Цени за спортни класове

7 лв. – Единично посещение
48 лв. – Карта 8 посещения/35 дни
53 лв. – Карта 10 посещения/35 дни
60 лв. – Карта 10 посещения/безсрочна
98 лв. – Карта 20 посещения/безсрочна

***Една карта може да се използва само за един танцов клас.

Цени за балетни класове за напреднали тук

 

GOLD членски карти

Неограничени посещения във всички активни класове на Огледало за периода на валидност^^!
^^(изключение са само класове за състезатели)

Всичко за GOLD картите на Огледало и Често Задавани Въпроси

GOLD карта на Огледало

68 лв. – 1 месец
183 лв. – 3 месеца
342 лв. – 6 месеца
648 лв. – 12 месеца
28 лв. – 1 седмица
42 лв. – 2 седмици

 

Семейни GOLD членски карти

116 лв. (58,00 на човек/месец) за 2 души
159 лв. (53 на човек/месец) за 3 души
196 лв. (49,00 на човек/месец) за 4 души
215 лв. (43 на човек/месец) за 5 души

 

1) GOLD членските карти са лични и поименни.
2) Те дават на притежателя им неограничен брой посещения във всички класове* на “Огледало” за периода на валидност.
3) Преди да закупите GOLD карта се уверете, че е подходящо да се включите в желаните танцови класове (поради различни нива).
4) Всички спортни или Пилатес и Йога класове ни потърсете, за да потвърдим свободни места и се включете веднага.
5) Всички редовни членове на голд карти, които не прекъсват членството (изключваме седмични, семейни карти или GOLD карти при други условия)
ползват 10% отстъпка след 3-ят месец от членството си, а ползващите 3 месечни, 6 месечни и годишни карти при закупуването на следващата GOLD карта за период по-голям от 1 месец.

*Класовете Класически балет – напреднали, Спортни танци – състезатели и Лечебна гимнастика не са включени в GOLD членската карта.

ВСИЧКО за GOLD картите на Огледало и ЧЗВ – Често Задавани Въпроси

 

Share