gold_page


Цени за танцови класове

7 лв. – Единично посещение
40 лв. – Карта 8 посещения/1 месец***
50 лв. – Карта 10 посещения/безсрочна***
88 лв. – Карта 20 посещения/безсрочна***

 

Цени за спортни класове

7 лв. – Единично посещение
40 лв. – Карта 8 посещения/35 дни*
45 лв. – Карта 10 посещения/35 дни*
50 лв. – Карта 10 посещения/безсрочна*
88 лв. – Карта 20 посещения/безсрочна*

48 лв. – Карта 8 посещения/35 дни – Лечебна гимнастика

*Важи за всички спортни класове с изключение на “ЛЕЧЕБНА ГИМНАСТИКА”
***Една карта може да се използва само за един танцов клас.

 

 

GOLD членски карти

Неограничени посещения във всички активни класове на Огледало за периода на валидност^^!
^^(изключение са само класове за състезатели)

Всичко за GOLD картите на Огледало и Често Задавани Въпроси

GOLD карта на Огледало

58 лв. – 1 месец
158 лв. – 3 месеца
299 лв. – 6 месеца
580 лв. – 12 месеца
18 лв. – 1 седмица
32 лв. – 2 седмици

 

Семейни GOLD членски карти

96 лв. (48,00 на човек/месец) за 2 души
131 лв. (43,66 на човек/месец) за 3 души
156 лв. (39,00 на човек/месец) за 4 души
171 лв. (34,20 на човек/месец) за 5 души

 

1) GOLD членските карти са лични и поименни.
2) Те дават на притежателя им неограничен брой посещения във всички класове* на “Огледало” за периода на валидност.
3) Преди да закупите GOLD карта се уверете, че е подходящо да се включите в желаните танцови класове (поради различни нива).
4) Всички спортни или Пилатес и Йога класове ни потърсете, за да потвърдим свободни места и се включете веднага.
5) Всички редовни членове на голд карти, които не прекъсват членството (изключваме седмични, семейни карти или GOLD карти при други условия)
ползват 10% отстъпка след 3-ят месец от членството си, а ползващите 3 месечни, 6 месечни и годишни карти при закупуването на следващата GOLD карта за период по-голям от 1 месец.

*Класовете Класически балет – напреднали, Спортни танци – състезатели и Лечебна гимнастика не са включени в GOLD членската карта.

ВСИЧКО за GOLD картите на Огледало и ЧЗВ – Често Задавани Въпроси

 

Share