• Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

  Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

  Огледало спорт ЕООД е бенефициент по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-26641-C01 на дата 30.09.2020г. и изпълнява проект “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Проектът е финансиран в рамките на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-2.073 “Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, със средства осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.

  Проектът е насочен към Осигуряване на оперативен капитал за Огледало спорт ЕООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19

  В резултат от осъществяването на дейностите по проекта ще се окаже пряк положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

  Това от своя страна ще допринесе за по-нататъшното продължаване дейността на Огледало спорт ЕООД.

  Общата стойност на допустимите разходи по проекта е в размер на 4 900 лв., от които 4 165.00 лв. европейско и 735.00 лв. национално съфинансиране.

  Крайният срок за изпълнение на дейностите по проекта е 30.12.2020 г.

   

  Share

  Коментари

  коментари